CZAS PRACY KIEROWCÓW


[pobierz] 0.1 MB b81mamfirme.pl

EWIDENCJA CZASU PRACY KIEROWCÓW

 

     Prowadzimy dla firm transportowych ewidencję czasu pracy kierowców  na podstawie wykresówek i danych cyfrowych z kart i tachografów ,kart drogowych.

 

- Wyliczamy wynagrodzenia kierowców na podstwie tarczek z tachografu lub danych cyfrowych z kart zgodnie z przepisami (a nie za przejechane kilometry co stanowi naruszenie prawa i w przyszłości może skutkować wyrównaniem wynagrodzenia oraz składek ZUS i podatku nawet za okres 3 lat wstecz.)

 

    Rozliczamy :

 

- MILOG ( w języku polskim i w języku niemieckim)

 

- Godziny nadliczbowe

 

- Godziny nocne

 

- Delegacje krajowe i zagraniczne - diety , noclegi

 

- Rozliczamy ryczałt za godziny nadliczbowe i nocne (maksymalnie co 4 miesięce należy rozliczyć ryczałt )

 

- Wystawiamy zaświadczenia dla kierowców o nieprowadzeniu pojazdu i wolnym czasie

 

- Prowadzimy kontrole wykroczeń i naruszeń (wyliczamy kary według taryfikatora ITD oraz Państwowej Inspekcji Pracy)

 

- Przygotowujemy firmy transportowe do kontroli ITD i Państwowej Inspekcji Pracy

 

- Przygotowujemy specjalne umowy o prace typowe dla  kierowców pojazdów zakresem praw i obowiązków kierowcy.

 

 

                                 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

                                    DLA STAŁYCH KLIENTÓW

                                           RABATY DO - 50%

                                            TEL. 606 750 084

 

 

 

INPULSATOR,TARCZE,TACHOGRAFY
y>